СЕРВИЗНИ УСЛУГИ:

Тел: 0886187977

 

 - Монтаж и сервиз на стоматологични юнити.

 - Монтаж и сервиз на рентгенови апарати.

 - Монтаж и сервиз на наконечници.

 - Монтаж и сервиз на компресори и аспирации.

 - Монтаж и сервиз на автоклави.